Wij zoeken sponsoren!

Stichting Judo Support Wommels Sneek

Sponsoren gezocht voor Stichting JSWS

Voor het verwezenlijken van haar doel heeft de stichting onder meer financiële ondersteuning nodig. De stichting heeft de mogelijkheid om met betrekking tot haar activiteiten overeenkomsten van sponsoring te sluiten op onderdelen als hieronder  omschreven.
De sponsor is bereid de stichting financieel en/of organisatorisch te ondersteunen, mits de sponsor zich in het kader van de hiervoor onder a. en c. bedoelde activiteiten van de stichting op enigerlei wijze, direct of indirect, kan profileren.

Wij zijn op zoek naar verschillende sponsoren die onze judoka’s over een termijn van 3 jaar willen sponsoren. De sponsoring zal bestaan uit een jaarlijkse financiële sponsorbijdrage van minimaal € 100,-

Wat kan de Stichting U bieden?

  1. Melding van het sponsorschap op het judopak
  2. Melding van het sponsorschap op t shirt en/of sporttas
  3. Melding van het sponsorschap op de sponsorborden in Sportcentrum Akkermans
  4. Melding van uw naam in de bijna wekelijkse krantenverslagen van toernooien.
  5. Maandelijkse Melding van het sponsorschap via social media.
  6. Vertoon van promotiematerialen(zoals vlaggen en spandoeken) en uitnodiging bij een evenement van de Stichting.
  7. Vermelding in een eventueel programmaboekje en uitnodiging bij een evenement van de stichting.

 

Welke sponsormogelijkheden zijn er?

  • Hoofdsponsorschap met tegenprestaties 1 t/m 7
  • Sub sponsorschap met tegenprestaties 3, 5 t/m 7
  • “Club van 100” met tegenprestaties 3, 6 en 7

Draagt u het wedstrijdjudo een warm hart toe?

Voor maar € 100,- per jaar steunt u onze wedstrijdjudoka’s. Met uw bijdrage zorgen we ervoor dat de judoka’s zich steeds verder kunnen ontwikkelen.
Dit doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van extra trainingsmogelijkheden, maar ook door te zorgen dat bij alle wedstrijden een vaste en bekende coach vanuit het team aanwezig is.